Kontakt

3 luty 2010
Zakład Elektroniczny "ELPIN PLUS" s.c.
ul. Dworcowa 24b
14-260 LUBAWA
woj. warmińsko - mazurskie
tel./fax 089 6452311
email: elpinplus@elpinplus.com
Regon: 510364144     NIP 744-10-04-261

Oferta serwisowa

3 luty 2010

Prowadzimy serwis urządzeń wyprodukowanych przez naszą firmę oraz urządzeń produkcji Zakładu Aparatury Elektronicznej "ELPAN" PAN w Lubawie, w tym:

  • Potencjostaty (EP-20, EP-20A, EP-21, EP-22)
  • Dezintegratory (UD-11, UD-20)
  • Generator (EG-20)
  • Wzmacniacz logarytmujący (5D)

Na wykonane usługi udzielamy gwarancji


O firmie...

Firma "Elpin-Plus" s.c., działająca od 1995 roku jest sukcesorem wcześniejszych 25-letnich doświadczeń Zakładu Aparatury Elektronicznej "ELPAN" Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem działań jest szeroko rozumiana aparatura laboratoryjna oraz jej serwis, modernizacja i przeglądy naprawcze..